Måste lärare vara politiska?

En twitterfråga satte igång en tankekedja i mig. Den hämtade näring och perspektiv i den allt röststarkare diskussionen om skolsystemet, riskkapital och vinstuttag. Kan lärare bara vara människor som utifrån ämnesintresse men framför allt engagemang i ungas lärande valt som yrkesbana att just utbilda generationer av barn? Är läroplanen vänster? Eller höger? Eller ”bara” allmänmänsklig … Läs mer