Krisinspektionen

”Med anledning av den exceptionella och mycket pressade situation som skolväsendet just nu befinner sig i till följd av Covid19-epidemin, har Skolinspektionen i samråd med andra berörda myndigheter, exempelvis Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutat att: -Ställa in samtliga inspektioner och helt avstå från att belasta skolor med samtal, intervjuer och granskningar under resten av vårterminen. … Läs mer