I know it when I see it

Det kom ett debattinlägg i Dagens Samhälle från Gabriel Heller Sahlgren, näringslivsforskare, med förslag på att införa (fler) ”rigorösa kvalitetsmått” i skolan. Det går förstås att avfärda inläggets argumentation med att Sahlgren är näringslivsforskare knuten till institutet för näringslivsforskning och troligen inte har mer kunskap och erfarenhet av skola och skolsystemet än sin egen skolgång. … Läs mer

Att leda med ett utforskande sinne – tillsammans är vi på väg!

En grupp lärare, skolledare, skolchefer och skolutvecklare möttes på Linnégymnasiet i Uppsala en fredag i april. Nästan tio kommuner var representerade och allas gemensamma nämnare var the Spiral of Inquiry – ett ”mindset” byggt på stadig vetenskaplig grund och internationellt beprövad erfarenhet. Vi möttes för att göra det som är hela idén med ”Spiralen”; att … Läs mer