Credo till skolan. I valets år 2018.

Ett nytt år. Blanka blad och nya tag. En symbolisk omstart.
Vi har alla fler erfarenheter i ryggsäcken och oändligt många nya beslut som ska fattas.
Det är valår, och jag startar det nya året med mitt löfte till den svenska skolan.
Skolan är min arbetsplats och min passion. Den är mer än ”bara ett jobb” och den ger mig sömnlösa nätter och huvudvärk, men mer av skratt, utveckling och oändligt många mänskliga möten fyllda av kärlek och vilja. Som ledare i skolan måste jag veta vad jag vill och vart jag är på väg, för mina beslut påverkar många.
Jag önskar att alla med makt att påverka och förändra svensk skola, från lokalpolitiker till lärare, från ministrar till skolchefer och rektorer, ville formulera sitt löfte – som en stadig plattform inför ett stormigt valår.
Kan du inte formulera ditt eget credo – låna gärna mitt! Sharing is caring.

Jag tror på en skola som utbildar unga människor till kunniga, kloka, starka, demokratiska individer med självkänsla och framtidstro. Jag tror på en hållbar skola som tar ansvar för de kunskaper och kompetenser unga människor behöver idag och imorgon, lokalt och globalt.

Jag tror på en skola där kunskap och kunskapsutveckling för alla, genom lyhörd, kvalitativ undervisning och gott ledarskap, är i fokus.

Jag tror på en skola där relationer är i fokus – som nödvändig grund för trygghet, tillit och ömsesidig respekt, och därigenom för lärande.

Jag tror på en skola där demokratiska värderingar lärs och levs – som nödvändig grund för ett hållbart demokratiskt samhälle på alla nivåer.

Jag tror på en skola som utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet formar sina system och sin verksamhet.

Jag tror på en skola som prövar nya vägar i nya tider. Som med nyfikenhet i ansvarig frihet inte bara möter det omgivande samhället utan är en del av det.

Jag tror på en professionell yrkeskår som med bredd och djup i sin kompetens klarar av att hantera ovanstående. Alltihop, inte antingen eller. Både och.

Jag tror också på ett målinriktat, öppet och transparent skolsystem som på alla nivåer utgår ifrån de behov den professionella yrkeskåren uttrycker, och utifrån dessa utformar de stödstrukturer som krävs.
För elevernas bästa. För samhällets bästa. För nutidens och framtidens bästa.

 Jag lovar att anstränga mig för att inte använda egna och andras anekdotiska erfarenheter annat än som möjlig ingång till nyfikna frågor och samtal om större komplexa sammanhang.

Jag lovar också att anstränga mig för att hålla fler perspektiv än ett i huvudet samtidigt, i respekt för just den komplexitet skolsystemet innehåller och för dem som dagligen befinner sig i detta.

Jag förstår att det riskerar att minska antalet likes jag får i det offentliga samtalet, att mina inlägg i debatten kanske inte blir lika slagkraftiga och klickbetiga, men jag förstår också att det på sikt gör både mig och mina beslut mer trovärdiga och relevanta – för dem besluten faktiskt berör.

Jag lovar att anstränga mig för att inte låta min egen prestige eller längtan efter makt och bekräftelse stå i vägen för konstruktiva samtal som gynnar slutmålet; en bra skola för alla. Tankar och uttalanden baserade på en idé om att ”(jag har rätt och) alla andra är dumma i huvudet” lovar jag att undvika.

Jag lovar att använda den makt jag tilldelats med elevernas lärande och verksamhetens mål i fokus. Forskning och beprövad erfarenhet i kombination med tillit till skolans professioner ska ligga till grund för mitt maktutövande.

Jag kommer, i ökande utsträckning i relation till min makt, att förhålla mig professionellt, inte känslomässigt, till det faktum att skolans undervisningsformer behöver utvecklas i takt med att samhället i övrigt, och dess unga invånare, gör det. Där jag brister i egen kompetens lovar jag att lyssna noga på dem som har kompetensen innan jag gör uttalanden eller fattar beslut.

Jag kommer att uppmuntra medarbetare som vill pröva nya vägar, och jag kommer samtidigt att kräva att dessa vägar utvärderas och följs upp, och, om de visar sig framgångsrika för elevernas lärande, generöst delas med andra. När vägar och metoder inte visar sig framgångsrika för elevernas lärande kommer jag med samma intensitet se till att ingen envist håller sig fast vid dem av gammal vana, eller av bekvämlighet.

Jag kommer, oavsett var i systemet jag befinner mig, att möta mina medarbetare, skolans elever och deras vårdnadshavare med äkta vilja till delaktighet. Jag kommer att lyssna och samtala med respekt och jag kommer att möta och bemöta frågor och diskussioner med professionell trygghet.

Jag lovar att anstränga mig för att i möjligaste mån förutse och värdera konsekvenser (även långsiktiga) av mina beslut och handlingar. Till min hjälp har jag vetenskap och beprövad erfarenhet, men också det generösa och kreativa samtalsklimat jag ansträngt mig för att skapa i den del av skolsystemet där jag verkar. Där det är tillåtet att pröva ofärdiga tankar och där det ibland är viktigare att ställa rätt frågor än att ha de rätta svaren.

Jag lovar att inte glömma att alla människor, oavsett om de är elever, politiker, skolledare, lärare eller vårdnadshavare, växer och utvecklas av att bli bekräftade i det de gör bra, och utmanade, inte uthängda, kring det som kan bli bättre. Det är mitt ansvar som ledare att aldrig glömma detta.

Jag lovar att anstränga mig mycket hårt för att (val)året 2018 inte bara blir året då svensk demokrati fyller 100 år utan också blir det år då den svenska skolan återtar sin självklara plats som samhällshjärta.

Eller:
Jag går till jobbet för att jag vill förändra världen. Jag stårinteut med tanken att barn inte ska ha samma rätt och samma möjlighet att bli sitt allra bästa jag, alldeles oavsett bakgrund, förutsättningar eller bostadsort. Jag vill att världen ska vara en bra plats för alla.
Jag kan inte göra det själv. Jag skulle gå sönder och frontalkrocka med både väggar och glastak, men jag kan göra något. Jag kan vara enveten och modig och nyfiken och kärleksfull. Jag kan lyssna på dem som kan mer, eller annat, än jag. Jag kan tänja gränser och ifrågasätta. Bråka lite ibland. Och jag kan samarbeta. För vi är många.
Jag tror att det går. Jag lovar att det går!
Det är mitt löfte.

 

Annonser

En tanke på “Credo till skolan. I valets år 2018.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s