Arga flickor – de bästa lärarna

Metoo-snöbollen blir allt större, och är ett självklart samtalsämne för många av oss just nu, både privat och på jobbet. Som rektor har jag ägnat ganska mycket tanketid åt att reflektera och kritiskt granska mitt eget beteende och vilka normerande hjulspår jag eventuellt har fastnat i när det gäller mäns beteende mot kvinnor, något som … Läs mer