Från snack till verkstad

Jag kan naturligtvis anses vara part i målet eftersom det är min huvudman och det fackförbund jag är medlem i som nu föreslår obligatoriskt skolval och gemensamma kösystem. Jag blev till och med utpekad som en som nog inte längre ”går att lita på” för att jag för ett år sedan valde att jobba inom … Läs mer

Vet kulturskribenter ingenting om förskollärares kompetens?

Helena Granström, författare, dramatiker, kulturskribent och fysiker, rasar i Expressen över Skolverkets remissförslag till förändrad läroplan för förskolan avseende digital kompetens. Granström raljerar friskt över att små barn som ju inte kan läsa omöjligen kan begripa något om hur digitaliseringen påverkar individ och samhälle, och hon gör sig till röst för alla läkare, forskare och … Läs mer