Det blir för små ringar på vattnet i en plaskdamm

I inledningsanförandet på Skolriksdagen pratar SKL:s ordförande om vikten av att jobba tillsammans. Ett av seminarierna handlar också om hur stat och kommun/huvudman ska samverka för bästa resultat. Utbildningsminister Gustav Fridolin poängterar i sitt anförande att det får vara slut på skuldbeläggande och pekande på någon annans ansvar. Det är dags att vi gör skolan … Läs mer

Om Yakov fick skriva nästa utvecklingsplan..

Jag gästtwittrar och -bloggar på Skolriksdagen idag. Det är ett gynnsamt uppdrag; jag får gå på mängder av intressanta seminarier med motprestationen att jag twittrar och bloggar aktivt om det jag hör, ser och tänker. Plättlätt – twitter är ju den omjämförligt bästa anteckningsboken för konferenser! Jag får inte bara tillgång till mina egna utan … Läs mer

Svaret på frågan är inte mer av samma!

Vi pratar mål- och resultatstyrning. Vikten av att jag som rektor leder och strukturerar ett arbete där vi utvärderar resultat, formulerar mål och styr mot målet med konkreta, mätbara åtgärder. Gott så. Skolan behöver utan tvekan bli mycket bättre på att mäta effekten av undervisningen och styra resurser och utvecklingsinsatser därefter. Med tätare intervall, med … Läs mer

Lärare – du är en maktfaktor!

Kunskap är den viktigaste nyckeln för att motverka rasism och intolerans i samhället. Ungefär så säger utbildningsminister Gustav Fridolin i ett samtal i ”TänkTanken” på SETT2015. Och fortsätter med att konstatera att lärare därför är en mycket viktig maktfaktor i samhällsskapandet. Ger vi våra unga medborgare kunskaper om rasismens historia så ger vi dem förståelse … Läs mer