Demokratiuppdraget. Nu!

Sverige svämmar över av politisk oro. Av frustration, förtvivlan, indignation och rädsla. Ickedemokratiska krafter spänner musklerna i mer eller mindre PK mundering, och många vädrar sina känslor och tankar i ett kollektivt ”Nu måste vi göra något!” Jag sällar mig till oroskören, till den stora grupp människor som i mage, hjärta och hjärna känner och förstår att … Läs mer

Balansakt 4: Veta eller inte veta

I vår pågående process (skolan är och kommer alltid att vara i förändring) finns ett antal vägskäl, balansakter, som kommer att kräva av oss att vi tar medvetna beslut om vilken väg vi ska gå. Jag kommer att ägna några blogginlägg åt att diskutera denna balansakt. En svår men helt nödvändig balansakt i skolan är … Läs mer