Credo till skolan

Tillägg 23/3-14. Detta credo riktas också till finansminister Anders Borg.

Hej Jan.
Och hej Tomas, Ibrahim, Ulrika, Annika, Rossana, Jabar och Carina. Och finansminister Anders Borg.
Och hej alla partiledare, riksdagsledamöter och lokalpolitiker i skol- och utbildningsnämnder.

händerJag förstår att ni tycker att 2014 är ett viktigare år än t ex 2013. I år är det valår. Viktigt. Så jag förstår att ni har väldigt mycket att göra och tänka på redan nu: det gäller ju att vara på tårna och jobba stenhårt för att fånga alla chanser att föra fram just ert budskap, eller hur?!
2014 är ett väldigt viktigt år för mig också, faktiskt.
I januari tillträdde jag en ny tjänst som rektor. 2014 är året då jag ska bygga om för att bygga upp en helt ny (grund)skola. Från tomt skal till fungerande verksamhet, liksom.

Så jag tänker att vi har väldigt mycket gemensamt. Jag ska bygga en ny skola. Ni behöver också bygga en ny skola, för har man följt den intensiva skoldebatten under 2013 och inledningen av 2014 så är ni oense om mycket men rörande överens om en enda sak; att den svenska skolan behöver byggas om och bli just ny. Eller, några av er uttrycker snarare kanske att ni vill att skolan ska bli som gammal, men vi kan väl för sakens skull utgå ifrån att ni alla vill ändra på dagens skola.

Jag lägger väldigt mycket tanketid på mitt nya uppdrag, och ett sätt att få ordning på tankarna är att formulera dem i text. Jag skriver helt enkelt ett pedagogiskt credo, ett löfte till min skola. Och eftersom löften inte är lättare att hålla men mycket svårare att bryta om man uttalat dem högt, delar jag i sann ”sharing is caring-anda” med mig av mina löften här.
Och då tänker jag att eftersom ni har så mycket annat att tänka på så kan ni få mina ord. Vi har ju samma ambition, att bygga en ”ny” skola.

Så varsågoda. Ett löfte till svensk skola. Slit det med hälsan!

 Jag tror på en skola som utbildar unga människor till kloka, starka, demokratiska individer med självkänsla och framtidstro. Jag tror på en hållbar skola som tar ansvar för de kunskaper och kompetenser dagens unga behöver idag och kommer att behöva i framtiden, lokalt och globalt. Jag tror på en målinriktad, öppen och transparent skola med en samarbetande ansvarskultur på alla nivåer, från klassrum till departement.

Jag lovar att använda min egen skolerfarenhet (som elev) som möjligt, och enbart känslomässigt, ingångsvärde i samtal om skolan, men jag lovar samtidigt att min egen skolerfarenhet (som elev) inte ska ligga till grund för beslut jag fattar. Till grund för mina beslut ska ligga forskning och beprövad erfarenhet.

Jag lovar att undvika pajer, sand, bajs och billiga retoriska poäng på bekostnad av den respekt för profession och kompetens som skolan och alla dess invånare förtjänar.

 Jag lovar att anstränga mig för att inte låta min egen prestige stå i vägen för konstruktiva samtal som gynnar slutmålet; en bra skola. Tankar och uttalanden baserade på en idé om att ”jag har rätt och alla andra har fel” lovar jag att undvika.

 Jag lovar att arbeta hårt för att de som är underställda mig, mina medarbetare på alla nivåer, ska ha bästa möjliga förutsättningar att göra ett riktigt bra arbete. Det innebär att jag ibland kommer att upplevas som obekväm och tuff, men eftersom jag samtidigt lovar att arbeta lika hårt för att vara transparent och tydlig med mitt uppdrag, våra olika roller och verksamhetens mål, skapar jag bättre förutsättningar att lyckas.

 Jag lovar att använda den makt jag tilldelats med elevernas lärande och verksamhetens mål i fokus, och igen; forskning och beprövad erfarenhet ska ligga till grund för mitt maktutövande.

 Jag lovar att använda begrepp som är relevanta för skolan. Jag kommer att prata om pedagogisk ledning, om lärande organisationer, om mål- och resultatstyrning, om läroplan, kunskaper och förmågor. Inte så mycket, eller egentligen inte alls, om kepsar, disciplin och låsta dörrar.

 Jag kommer, i ökande utsträckning relationellt med min makt, att förhålla mig professionellt, inte känslomässigt, till det faktum att skolans undervisningsformer behöver utvecklas i takt med att samhället i övrigt, och dess unga invånare, gör det. Där jag brister i egen kompetens kring t ex lärverktyg eller undervisningsmetoder lovar jag att lyssna noga på dem som har kompetensen innan jag gör uttalanden eller fattar beslut.

 Jag kommer att diskutera skola i både små och stora perspektiv, ibland på mikronivå i klassrum och mellan lärare – elev, men oftare på makronivå där också övergripande samhällsstrukturer och –ideologier blir relevanta för vilka förutsättningar skolan har.

 Jag kommer att uppmuntra medarbetare som vill pröva nya vägar, och jag kommer samtidigt att kräva att dessa vägar utvärderas och följs upp, och om de visar sig framgångsrika för elevernas lärande, att de sprids till fler. När vägar och metoder inte visar sig framgångsrika för elevernas lärande kommer jag med samma intensitet se till att ingen envist håller sig fast vid dem av gammal vana, eller av bekvämlighet.

 Jag kommer att möta mina medarbetare, skolans elever och deras föräldrar med äkta intresse för viljan till  delaktighet. Jag kommer att lyssna och samtala med respekt och jag kommer att möta och bemöta frågor och diskussioner med professionell trygghet.  I de frågor jag inte har tillräcklig kunskap kommer jag att skaffa mig den kunskapen innan jag svarar.

Jag lovar att anstränga mig för att i möjligaste mån förutse och värdera konsekvenser av mina beslut och handlingar. Till min hjälp har jag, igen, vetenskap och beprövad erfarenhet, men också det generösa och kreativa samtalsklimat jag skapat i min organisation. Där det är tillåtet att pröva ofärdiga tankar och där det ibland är viktigare att ställa rätt fråga än att ha det rätta svaret. Jag lovar att använda mig av den hjälpen.

 Jag lovar att inte glömma att alla människor, oavsett om de är politiker, skolledare, lärare eller elever, växer och utvecklas av att bli bekräftade i det de gör bra, och utmanade, inte uthängda, kring det som kan bli bättre. Det är mitt ansvar som ledare att aldrig glömma detta.

Jag lovar att anstränga mig mycket hårt för att (val)året 2014 ska bli året då jag är med och skapar grogrund och förutsättningar för en fantastisk skola att växa fram och få liv!

Annonser

2 thoughts on “Credo till skolan

  1. Tycker att det är en bra start för den nya skolan. Det är alltid så också att människan är social och vill vara i små eller stora grupper för att växa. Därför vill jag se skolan som en spegel av det samhället som har blivit utvecklat på dessa elementära grunder.
    /Bengt Blomberg
    Ps Har ett understreck mellan förnamn och efternamn.Ds

  2. Ping: Jag skällde ut finansministern | ingelanetz

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s