Teachable Moments som kunskapsdynamit

Begreppet ”teachable moments” blev en bärande idé när jag volontärjobbade som lärarfortbildare i Kambodja för ett par år sedan. I en skolkultur som präglas av (i detalj) toppstyrda kursplaner, utantillkunskap och liten frihet för läraren att anpassa sin undervisning till situationen och eleverna kände jag och min kollega ett stort behov av att ändå, i enkla termer (simultantolkat från engelska till Khmer i klassrummet för lärare utan djupare teoretiska kunskaper om lärande) beskriva just lärande. NÄR händer det? HUR händer det? och VARFÖR händer det?

IMG_2636
Vi använde Storyline som metod i vår fortbildning. Och ganska snart kunde både vi och våra deltagande lärare börja identifiera när ett ”teachable moment” inträffade. När vi rollspelade och skapade avatarer blev det ett teachable moment för att också diskutera könsroller och maktstrukturer. När vi byggde en fiskodling i vår Storyline-by blev det ett teachable moment för att undervisa om miljögifter. När avatarerna skulle rösta i sina fiktiva byalag blev det ett teachable moment för att träna demokrati.

För mig blev de där ögonblicken rent fysiskt påtagliga. Ni vet; man får gåshud, det stockar sig i halsen och man känner sig intensivt, intensivt närvarande i stunden tillsammans med sina elever. Här och nu HÄNDER DET NÅGOT! Det syns i ögonen och känns i hela kroppen. Det ärdet där undret som jag tror är många lärares dagliga drivkraft och lustkälla.

 Begreppet teachable moment har hängt med ett tag. Det användes av Robert Havighurst redan 1952 i boken ”Human development and education” och förklarades av Havighurst ungefär som det ögonblick när en elev är ”mogen” att förstå en uppgift som tar elevens kunskap till nästa nivå och öppnar för fortsatt progression. (min översättning och tolkning).

Havighurst poängterar att eftersom elevers ”teachable moments” uppstår vid olika tillfällen är det viktigt att upprepa avgörande information så att eleven kan tillgodogöra sig kunskapen när hans/hennes teachable moment uppstår.
Begreppet har sedan dess snarare använts för att beskriva det där ögonblicket när det uppstår ett moment av intresse och engagemang hos eleven som möjliggör att bredda undervisningen. Att ta ett tillfälligt “sidospår” för att haka på det personliga engagemanget.

Jag tillåter mig att tänka och resonera kring Teachable moments utan någon ytterligare genomgång av dess vetenskapliga bakgrund. Det finns naturligtvis mängder av skolforskare som vridit och vänt på begreppet och dragit olika slutsatser, och mitt syfte är inte att ifrågasätta eller ignorera detta. Jag vill bara pröva tanken att lyfta in begreppet i vår skolkontext, vrida det ett varv till och se vad som händer.

Antingen uppstår ett teachable moment mer eller mindre av en slump, eller så kan en lärare medvetet iscensätta dessa teachable moments i sin undervisning. Det som är mitt första intresse är huruvida man utgår ifrån läraren eller ifrån eleven. I Havighursts teori är det eleven som i ett visst ögonblick blir ”teachable”; undervisningsbar, liksom ”mottaglig” för lärarens information. (Och om man ska raljera lite kan läraren alltså likt en hackig vinylskiva upprepa sig själv till dess att alla elever i gruppen nått sitt teachable moment och kunskapen ”fastnat”).

Vad händer om vi istället utgår ifrån läraren? Att jag som lärare måste förhålla mig till att det finns ögonblick, både på individ- och gruppnivå, då det är extra gynnsamt att undervisa kring ett visst ämne, en viss företeelse eller träna en viss förmåga.

Gör inte lärare redan detta? Jo men självklart! Detta gör lärare varje dag i sina klassrum! Genom att fånga upp elevernas intressen och direkta erfarenheter, genom att skapa begripliga helheter istället för stuprör av kunskap, genom att leka och skratta och pröva ny kunskap tillsammans med eleverna gör lärare detta hela tiden! Lärare är mästare på teachable moments!

Men jag tror att vi skulle kunna göra kunskapsdynamit av skolans alla teachable moments om vi tog dem ytterligare ett steg längre! Och här är min andra utmaning: När lärare och elev tillsammans kan identifiera ett teachable moment. När man har ett gemensamt språk för att identifiera lärandet. När en lärare jobbar formativt; med bedömning som ett verktyg för lärande, och när eleven är delaktig i bedömningen och får ett språk för att benämna och identifiera sitt eget lärande, då blir det explosivt och effektivt! När jag som lärare upptäcker att jag befinner mig i ett teachable moment vill jag inte bryta det. Det är ju faktiskt någon sorts magi som uppstår. Då vill jag bara utnyttja och följa med i det flow som jag så påtagligt känner finns där. Men efteråt, i direkt anslutning; att då kunna identifiera och sätta ord på detta tillsammans med mina elever, det vill jag påstå är att utnyttja ögonblicket till max.

En elev jag mötte beskrev så bra hur hans lärare använde ”knep” för att iscensätta teachable moments. ”Han väljer nån som inte är intresserad från början som får vara med, och efter en stund blir den intresserad”. Ibland tänker jag att vi kämpar så intensivt och engagerat för att liksom ”lura” in våra elever i ett teachable moment. Det är som att vi tror att den magiska bubblan spricker i samma stund som vi berättar för eleverna att de faktiskt just nu lär sig något. Vad skulle hända om vi satte ord på alla teachable moments som uppstår på Fritids? När barnen upplever att de leker, bakar, bygger koja eller nåt annat skoj. Skulle de tycka att det var mindre skoj om de kunde formulera för sig själva att de också lär sig i leken? Vad skulle hända om vi satte ord på alla teachable moments som dagligen inträffar i skolans alla lärmiljöer? När elever och lärare uppslukas av en övning, ett problem som ska lösas eller ett samtal som får vingar?

Kanske skulle elevernas kompetens kring sitt eget lärande hjälpa oss att oftare iscensätta teachable moments. För vi vill ju vara i dem. Det känns i hela kroppen!

 

Annonser

2 thoughts on “Teachable Moments som kunskapsdynamit

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s