Teachable Moments som kunskapsdynamit

Begreppet ”teachable moments” blev en bärande idé när jag volontärjobbade som lärarfortbildare i Kambodja för ett par år sedan. I en skolkultur som präglas av (i detalj) toppstyrda kursplaner, utantillkunskap och liten frihet för läraren att anpassa sin undervisning till situationen och eleverna kände jag och min kollega ett stort behov av att ändå, i … Läs mer