Det är du!

Idag har jag ägnat hela dagen åt att läsa dokument och dokumentation. Sexton grundskolors resultat och kommentarer på resultaten, d vs sammanställningar av skriftliga omdömen, betygsstatistik, resultat på Nationella prov, kvalitetsrapporter, bakgrundsbeskrivningar, analyser  och åtgärdsplaner. Det blev väldigt många dokument. Väldigt många siffror, ännu fler ord och en massa statistik. Jag har alltid trott att … Läs mer